Utbildning

Akademisk utbildning

Bachelor of Science – Linnaeus University

Bachelor of Science – Linnaeus University

Specialisation In Enterprising & Business Development.

Master of Science – Linnaeus University

Specialisation in Marketing.

Program

Företagsfabriken

Företagsfabriken

Under två års tid ingick jag och mitt bolag i en inkubationsprocess.

Business Sweden

Genomgått LEAP-programmet av Business Sweden med internationellt fokus. Läs mer här: https://www.business-sweden.se/Export/tjanster/SME/born-globals/leap-program/

Övrigt

Egen inlärning

Egen inlärning

Facebook Blueprint och Digitalakademin från Google.